ประเภทธุรกิจ

อาบน้ำ, ตัดแต่งขนสุนัข, ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง, อาหารสัตว์เลี้ยง

จำหน่ายอุปกรณ์ตัดขนและรับสอนตัดขนสุนัข, อาบน้ำตัดขน, จำหน่ายอาหารและรับฝากเลี้ยง

- รับอาบน้ำ ตัดขน ทำสี ดูแลเส้นขนสุนัข โดยช่างผู้ชำนาญได้รับประกาศนียบัตร ระดับ Basic และระดับ Advance จากสถาบันสอนตัดแต่งขนสุนัข ในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการ - จำหน่าย อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข

รับฝากเลี้ยงสุนัข, แมว, นก เสริมสวย อาบน้ำ ตัดขน สุนัขและแมว รับเผาซากสัตว์เลี้ยง บริการเช่าที่ทำสุสาน รับปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ โรงแรมสุนัข

จำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด-อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง, บริการอาบน้ำ-ตัดขน-รับฝากเลี้ยง สุนัข

ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง, อาบน้ำ,ตัดขนสุนัข

บริการรับตัดขนสุนัข

บริการอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข

บริการ รับอาบน้ำ ตัดขน สุนัข และแมว โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 10 ปี พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และอาหารสำหรับสุนุัขและแมว