ประเภทธุรกิจ

spaces working specialist รับจ้างสำรวจถ่ายทำภาพยนต์ ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพในพื้นที่อับอากาศ อุโมงใต้พื้นดิน ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย waste water treatment-mixing system design รับทำระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร แบบ turnkey project โรงงาน โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ติดตั้งและเดินท่อ hdpe, pe, pb,

รับทำงานในที่อับอากาศ ชลบุรี ติดตั้งและเดินท่อในที่อับอากาศ รับล้างทำความสะอาดระบบบน้ำดี-น้ำเสีย ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัด ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน บนดิน ถังเก็บวัตถุดิบ ซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบกระจายหัวอากาศ ในระบบน้ำเสีย ตรวจเช็คละซ่อมแซม ระบบการทำงานของ Pump, Guila rail, Support

รับดูแลให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมแซม งานบริการล้างระบบบ่อ ท่อ งานที่อับอากาศ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีระบบบำบัด ระบบน้ำดี-น้ำเสีย ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และภายในตึกอาคาร จำหน่ายเคมีจับสีและงานล้างห้องพ่นสี งานล้างระบบ EDP งานล้างคูลลิ่ง หม้อต้มไอน้ำ อาร์โอ งานล้างตะกรันในเครื่องจักรที่ใช้น้ำหล่อเย็น