ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสุรา,ไวน์,เบียร์บุหรีทั้งในและต่างประเทศ

จำหน่ายสุราและ ไวน์ต่างประเทศทุกชนิด,กระเช้าของขวัญเพื่อการอวยพรทุกเทศกาล,เติมเงินมือถือ,รับชำระค่า,น้ำค่าไฟ

เบียร์สิงห์และโซดาสิงห์

จำหน่ายเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

จำหน่ายเบียร์

ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพ เช่น เบียร์สิงห์, เบียร์ลีโอ, เบียร์อาซาฮี, โซดาสิงห์,น้ำดื่มสิงห์

จำหน่าย สุรา ทั้งในและต่างประเทศ เบียร์ โซดา บุหรี่ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องดื่มทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่าย เบียร์ไฮเนเก้น เบียร์สดไฮเนเก้น เหล้าไทย เหล้านอก ทั้งส่งและขายปลีก

สุรา, เบียร์

จำหน่ายเบียร์