ประเภทธุรกิจ

ที่นี่...! ครบทุกความต้องการเรื่อง..วัสดุอุปกรณ์ การทำผ้าบาติกทุกเทคนิก จำหน่าย... สีบาติก สำหรับผ้าเส้นใยธรรมชาติ , สีบาติกสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และสีย้อมผ้าทุกชนิด สีย้อมใยพืช รับเป็นวิทยากรสอนบาติกลายเขียนเทียนและบาติกลายพิมพ์เทียนตามแนวภูมิปัญญาอินโด-มาเลย์ ติดต่อสายตรง อาจารย์เอกสรรค์ 08-1990