ประเภทธุรกิจ

บริการให้เช่าสนามแบดมินตั้น

บริการให้เช่าสนามแบดมินตั้น

รับเหมางานพื้น pu ทั้งงานเคลือบพื้นพียู polyurethane floor ชนิด ct ทนเคมี, mf สวยไร้รอยต่อ, hf ไม่ลื่น รับทำพื้นพียูสำหรับ โรงงานผลิตอาหาร-แปรรูปอาหาร โรงงานผลิตเครื่องดื่ม-ผลิตภัณฑ์นม-เครื่องปรุุงรสอาหาร ให้ได้มาตรฐาน gmp & haccp ทำพื้นพียูโรงงานยา-เครื่องสำอาง gmp พื้นห้องเย็น-โรงน้ำแข็งและรับปรับปรุงซ่อมพื้นพียูเดิมที่ชำรุด

สอนวิชาแบดมินตัน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงระดับการแข่งขัน มีคอร์ทแบดมินตันให้เช่า

จำนวน 11 สนาม

จำนวนสนาม : 13 สนาม / อัตราค่าบริการ : 170 บาท/1 ชม. สำหรับพื้นยาง , 120 บาท/1 ชม.สำหรับ พื้นปาเก้

ให้เช่าสนามแบดมินตัน

จำนวนสนาม 10 สนาม อัตราค่าบริการ ชม.ละ 120 บาท