ประเภทธุรกิจ

บริการให้เช่าสนามแบดมินตั้น

บริการให้เช่าสนามแบดมินตั้น

สอนวิชาแบดมินตัน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงระดับการแข่งขัน มีคอร์ทแบดมินตันให้เช่า

จำนวน 11 สนาม

จำนวนสนาม : 13 สนาม / อัตราค่าบริการ : 170 บาท/1 ชม. สำหรับพื้นยาง , 120 บาท/1 ชม.สำหรับ พื้นปาเก้

ให้เช่าสนามแบดมินตัน

จำนวนสนาม 10 สนาม อัตราค่าบริการ ชม.ละ 120 บาท

จำนวน 6 สนาม