ประเภทธุรกิจ

  auction sales (ขายแบบการประมูล) live auctions, online auctions and sealed bid sales are all available to maximize the value of your assets. การขายแบบการประมูล – ประมูลแบบยกมือ, ประมูลแบบออนไลน์ และขายแบบปิดซองผนึก การขายทุกอย่างพร้อมสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของท่าน

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง ให้บริการแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุน นักลงทุน เจ้าของทรัพย์สิน หน่วยงานราชการ และบริษัททั่วไป ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินต่างๆ บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านประเมินค่าทรัพย์สิน และบริการตรวจสอบอาคาร

ผู้ขายทอดตลาด ขายเลหลังสินค้าทุกชนิด ผู้ค้าของเก่า ของนักสะสม วัตถุโบราณ หนังสือเก่าหายาก/หนังสือใช้แล้วทุกภาษา จำหน่ายสินค้ามือสองทุกชนิด เช่น เครื่องเรือน ของใช้ประจำบ้าน ร้านค้า สนง รับซื้อ-ขายและรับฝากสินค้าทุกชนิด

ซื้อ-ขาย รับงานประมูล ประมูลเครื่องจักร แอร์ อุปกรณ์โรงงาน เหล็ก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมมือสอง คอมพิวเตอร์มือสอง UPS UPSมือสอง ขายส่งสินค้ามือสอง ซื้อขายสินค้า ซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรหนัก

ผู้ขายทอดตลาด-บริษัทประมูลรถยนต์ / รถมอเตอร์ไซค์ / รถอุบัติเหตุ / รถบรรทุก

รับประมูลเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, รับซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อาทิ รับซื้อโต๊ะทำงาน, รับซื้อเก้าอี้สำนักงาน, รับซื้อตู้เก็บเอกสาร, รับซื้อพาร์ติชั่น, รับซื้อสินค้ามือสองทุกชนิด

ดำเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์