ประเภทธุรกิจ

อะโรวาน่า ปลาคาร์พ ขายปลามีคุณภาพ ทุกตัว รับจัดตู้ปลา ล้างตู้ปลา ปลาซ่อน ยักษ์ จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายอาหารปลาและอาหารนก

ออกซิเจนที่ใช้ในฟาร์มกุ้ง

ตัดผมสัตว์

ขายอุปกรณ์ตู้ปลา

ขายอุปกรณ์ตู้ปลา

อะโรวาน่า ปลาคาร์พ ขายปลามีคุณภาพ ทุกตัว รับจัดตู้ปลา ล้างตู้ปลา ปลาซ่อน ยักษ์ จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายวงการสัตว์น้ำ

จำหน่ายเวชภัณฑ์ เกี่ยวกับสัตว์น้ำ เช่น ยา, วิตามิน, อาหารเสริม

อาหารนก, อาหารสุนัข, ทุกชนิด อุปกรณ์การทำกรง