ประเภทธุรกิจ

อะโรวาน่า ปลาคาร์พ ขายปลามีคุณภาพ ทุกตัว รับจัดตู้ปลา ล้างตู้ปลา ปลาซ่อน ยักษ์ จำหน่ายปลาสวยงาม

ขายอุปกรณ์ตู้ปลา

ขายอุปกรณ์ตู้ปลา

จำหน่ายอาหารปลาและอาหารนก

ออกซิเจนที่ใช้ในฟาร์มกุ้ง

ตัดผมสัตว์

จำหน่ายวงการสัตว์น้ำ

อะโรวาน่า ปลาคาร์พ ขายปลามีคุณภาพ ทุกตัว รับจัดตู้ปลา ล้างตู้ปลา ปลาซ่อน ยักษ์ จำหน่ายปลาสวยงาม

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์น้ำ เช่นอาหารกุ้ง,อาหารปลา