ประเภทธุรกิจ

1)ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมหล่อ,หลอม2)งานกลึง,ไส,เชื่อม,มิลลิ่ง3)ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน/อะไหล่อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด4)ผลิตอะไหล่รถยกและอุปกรณ์เสริม5)งานก่อสร้างและงานวิศวกรรม เช่น ระบบท่อ,แอร์

บริการต่อเรือและรับซ่อมเรือเดินทะเล

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

ผลิตแม่พิมพ์อลูมิเนียม

โรงงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

หล่ออลูมิเนียม