ประเภทธุรกิจ

ซ่อม-ขายเครื่องบิน

อะไหล่เครื่องบิน, ซ่อม

บริการซ่อม สร้าง บำรุงเกี่ยวกับ เครื่องบินและงานบริการเกี่ยวกับ เครื่องบินและเป็นสินค้าที่ใช้เกี่ยวกับ เครื่องบินทุกประเภท

บำรุงรักษาเครื่องบิน ในเขตศรีราชา ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินแบบครบวงจรระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการทั่วโลก บริษัทได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีสถานที่ให้บริการแห่งแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา- ระยอง ประเทศไทย ซ่อมแซมอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

บริการซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์ไอพ่น ทุกชนิด

รับซ่อมและยกเครื่องส่วนประกอบเครื่องบิน