ประเภทธุรกิจ

ซ่อม-ขายเครื่องบิน

อะไหล่เครื่องบิน, ซ่อม

บริการซ่อม สร้าง บำรุงเกี่ยวกับ เครื่องบินและงานบริการเกี่ยวกับ เครื่องบินและเป็นสินค้าที่ใช้เกี่ยวกับ เครื่องบินทุกประเภท

บริการซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์ไอพ่น ทุกชนิด

รับซ่อมและยกเครื่องส่วนประกอบเครื่องบิน

ซ่อมและจำหน่ายอะไหล่เครื่องบิน