ประเภทธุรกิจ

ไนโตรเจน

ผู้ผลิตและจำหน่าย ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และก๊าซต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ก๊าซไฮโดรเจน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม และทางการแพทย์

ผลิตและจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน

ผลิตและจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน

ผลิตและจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน