ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท โกลว์เป็นกลุ่ม บริษัท พลังงานโดยมีธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำ แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และกลุ่มธุรกิจพลังงานความร้อนร่วม จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ โรงไฟฟ้าพลังงานไอพีพีและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย

ผลิตไฟฟ้า

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและผลิตไอน้ำ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เช่าพื้นที่จัดตั้งและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้ำ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จาก ปตท.เป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตพลังงานไอน้ำประมาณ 30 ตัน และผลิตไฟฟ้าประมาณ 120 เมกะวัตต์ มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและผลิตไอน้ำ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

โรงไฟฟ้า

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2536โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยเราเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ การจัดการด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่