ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นโพลีคาร์โบเนต

จำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนต โปร่งแสง ลอนคู่ ลอนหลังคาเหล็ก เจ้าแรกในไทย แผ่นโปร่งแสง POLY CARBONATE, ระแนง PANA WOOD, รางน้ำ WINSOR ,รับติดตั้ง จำหน่ายส่งและปลีกทั่วประเทศ

จำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนต

นำเข้าแผ่นโพลี

ขายผลิตภัณฑ์ แผ่นโพลีคาร์บอเนต และเหล็กทุกชนิด