ประเภทธุรกิจ

ตามมาตรฐาน , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน งานดี , รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , บริการล้างทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , ล้างทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , รับทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , แผ่นเพลทฮีท คุณภาพดี , ประเก็นเพลท คุณภาพดี , ประเก็นเพลท ราคาถูก ,ขาย ประเก็นเพลท

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน plate heat exchanger ชนิดมีปะเก็น (gasket plate heat exchanger), ชนิดไหลผ่านได้ตลอด แบบปะเก็น free flow plate heat exchanger, ชนิด semi weld แบบปะเก็นครึ่งตัว lwc plate heat exchanger, ชนิดระเหยน้ำออกแบบปะเก็น evaporator plate heat exchanger, ชนิด fullyweld

ผลิตสตีมคอยล์ แผ่นความร้อน