ประเภทธุรกิจ

ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีทั้งแบบเหล็กและแบบไม้ ครุภัณฑ์ราชการ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐาน ISO และ มอก.

จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชิ้นส่วนพลาสติก เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร

จำหน่ายอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

, เฟอร์นิเจอร์สำนักงานฯลฯ

ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานออฟฟิศ,รับตกแต่งภายใน

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ชุดสำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะพับ