ประเภทธุรกิจ

-รับสร้าง-จำหน่าย-ซ่อม-ดัดแปลงเตาอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เตาเผา เตาอบ เตาหลอมอลูมิเนียม Heat treatment furnace..พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ-Oven-furnace-Heater Max.temp. 1300 องศาเซลเซียส...Made to Order...

รับปรึกษา ออกแบบ ประกอบ เครื่องอบแห้งหลายชนิด เช่น เตาอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ตู้อบแห้ง เครื่องอบแห้ง Chamber, Drum & Conveyor Dryers W / Hot Air Jet, Infra or Violet.

จำหน่ายและติดตั้งเตาเผาขยะ เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ เตาเผาขยะนครปฐม บริการติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ บริการติดตั้งเตาเผาขยะนครปฐม บริการติดตั้งเตาเผาขยะกรุงเทพมหานคร เตาเผาขยะราคาถูกบริษัทนำเข้าเตาเผาขยะ จำหน่ายเตาเผาขยะ บริการติตตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ เชียวชาญเรื่องเตาเผาขยะ เตาเผาขยะ ผลิตเตาเผาขยะ

ศูนย์กำจัดขยะระบบผสมผสานเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง เตาเผาศพปลอดมลพิษ เตาเผาขยะปลอดมลพิษ และเตาอบในอุตสาหกรรมทุกประเภท เตาเผาขยะแบบไม่ใช้เชื้อเพลิง เตาเผาเซรามิคไฟฟ้า-แก๊ส เตาหลอมตะกั่ว เตาเผาเซรามิค, เตาอบชุบเหล็ก, เตาหลอม, เตาอบชุบแข็ง, เตาอบชุบโลหะ, ก่อสร้างอาคารเมรุ, งานก่อสร้างทั่วไปและการจัดการขยะชุมชนระบบผสมผสานเทคโนโลยีแบบบูรณาการ