ประเภทธุรกิจ

เตาเบ้า เตาหลอมอุตสาหกรรม   ผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่าย เคมีหลอมโลหะ สำหรับงานหล่อ หลอมโลหะ เช่น ยาไล่ขี้โลหะในการหลอมโลหะ ยาไล่อากาศในงานหล่อโลหะ หลอมโลหะ   ผลิตจำหน่ายเตาเผาอุตสาหกรรม เช่น เตาชุบแข็ง เตาอบอุตสาหกรรม เตาลมร้อน เตาหลอมโลหะ ชนิดใช้แก๊ส ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

รับผลิตเตาเผาสำหรับงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยเตาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้าใช้ในงานทดลองห้องแลป,เตาแก๊ส Shuttle kilns,เตา Carburizing,เตาสายพาน,เตาชุบแข็ง,เวคคั้ม,เตาลมร้อนหมุนเวียน,เตาอินดักชั่น สำหรับงานอบ หรือเผา ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่และอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน ผลิตเตาหลอม

ผลิตทำเตาหลอมตามออเดอร์ลูกค้า

วัสดุสิ้นเปลือง โอพีทีเทป เทปย่น

จำหน่ายเตาเผา-เตาอบ และอุปกรณ์ทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายพวกอิฐทนไฟ เช่น พวกอิฐเตาโรงงานหล่อมเหล็ก

เตาหลอมอุตสาหกรรม

จำหน่ายและให้บริการซ่อมเตาเผาอุตสาหกรรม