ประเภทธุรกิจ

รับผลิตเตาเผาสำหรับงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยเตาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้าใช้ในงานทดลองห้องแลป,เตาแก๊ส Shuttle kilns,เตา Carburizing,เตาสายพาน,เตาชุบแข็ง,เวคคั้ม,เตาลมร้อนหมุนเวียน,เตาอินดักชั่น สำหรับงานอบ หรือเผา ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

วัสดุสิ้นเปลือง โอพีทีเทป เทปย่น

จำหน่ายเตาเผา-เตาอบ และอุปกรณ์ทุกชนิด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่และอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน ผลิตเตาหลอม

ผู้แทนจำหน่ายวัสดุทนไฟตราช้าง จำหน่ายอิฐทนไฟ ปูนทนไฟ ใยแก้ว เซรามิคไฟเบอร์ อิฐฉนวน C-1, C-2, B-1,B-2 อิฐแดง อิฐประดับ มีประตูเมรุสำหรับทางวัด รับก่ออิฐ เตาเผา เตาหลอม เตาหลอม เตาเผาขยะ เตาอบโลหะทุกชนิดทุกแบบ

ผลิตและจำหน่ายพวกอิฐทนไฟ เช่น พวกอิฐเตาโรงงานหล่อมเหล็ก

เตาหลอมอุตสาหกรรม

จำหน่ายและให้บริการซ่อมเตาเผาอุตสาหกรรม

ผลิตทำเตาหลอมตามออเดอร์ลูกค้า

รับผลิตเตาเผาสำหรับงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยเตาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้าใช้ในงานทดลองห้องแลป,เตาแก๊ส Shuttle kilns,เตา Carburizing,เตาสายพาน,เตาชุบแข็ง,เวคคั้ม,เตาลมร้อนหมุนเวียน,เตาอินดักชั่น สำหรับงานอบ หรือเผา ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ