ประเภทธุรกิจ

ผู้นำด้านเลเซอร์วัดระดับ เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้าง รับประกันคุณภาพ 1 ปี

เครื่องมือวัดชิ้นงาน

เครื่องวัดระบบพิกัด

จำหน่ายเครื่องวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าจากอเมริกา

นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์

จำหน่ายเครื่องวัด

อุปกรณ์อุทกศาสตร์

ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องวัด