ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตลวดทองแดง จำหน่ายลวดทองแดงปลีก-ส่ง รับผลิตลวดทองแดง ลวดทองแดงแบบกลม ลวดทองแดงแบน ลวดทองแดงตีเกลียว Down Condutor, อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า, อุปกรณ์ป้องกันระบบฟ้าผ่า สาย Down Conduto,r อุปกรณ์ Lightning Protection, Ground Rod, กราวด์รอด, สายล่อฟ้า, ตัวนำล่อฟ้า, ตัวนำลงดิน, กราวดหรอด, ตัวนำระบบป้องกันฟ้าผ่า

จำหน่ายออกแบบ-ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย,ระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่า,ระบบควบคุมแสงสว่าง, ระบบดับเพลิง,ประตูอัตโนมัติ,เครื่องกรองน้ำ, ประตูบานเลื่อน-สวิง, ประตูบานม้วน, ประตูโรงรถ, แผงกั้นรถยนต์, ระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ

ประตูรีโมท, ประตูอัตโนมัติ, ไฟไหม้, ถังดับเพลิง, สายล่อฟ้า, เครื่องกรองน้ำ, ประตูเลื่อน-สวิง ประตูบานม้วน, แผงกั้นรถยนต์, ระบบเปิด-ปิดประตู, กระจกอัตโนมัติ, ดับเพลิง, ระบบดับเพลิง, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, สายส่งน้ำดับเพลิง

บริการวางระบบป้องกันฟ้าผ่า Grounding & Lightning Protection

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และไฟกระโชก

ผลิตอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ระบบสายล่อฟ้า

การติดตั้ง สายล่อฟ้า วางระบบติดตั้ง ฟ้าผ่า ไฟกระโชก