ประเภทธุรกิจ

เครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุกห้องเย็น ทุกขนาด,เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทุกประเทภ เช่น เนื้อ ,นม,เนย, อาหารแช่แข็ง,ไอศครีม ฯลฯ มีศูนย์บริการ ติดตั้ง-ซ่อม ที่ได้มาตรฐาน ทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายและรับติดตั้งเครื่องทำความเย็น Carrier เพื่อการขนส่งสินค้า

ดูแลระบบความเย็นของรถปรับอากาศ

ดูแลระบบความเย็นของรถปรับอากาศ

บริการติดตั้ง

บริการห้องเย็นและบริการขนส่ง

ดูแลระบบความเย็นของรถปรับอากาศ

ดูแลระบบความเย็นของรถปรับอากาศ

ดูแลระบบความเย็นของรถปรับอากาศ