ประเภทธุรกิจ

เพาเวอร์คอนโทรลกรอบตู้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

จำหน่ายและบริการซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด,รับเปลี่ยน Battery ของเครื่อง UPS

ผู้นำด้านพลังงานทดแทนออกแบบและติดตั้ง ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงาน การออกแบบทางวิศวกรรม การผลิตอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบระบบในพื้นที่ติดตั้ง และ การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

แก้ปัญหาไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกะพริบ, ไฟกระชาก ให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องมือแพทย์, คอมพิวเตอร์, STABILIZER 500 VA-500 KVA, MGE UPS 500 VA-2000 KVA, POWERCOM UPS 500 VA-15 KVA, UPS, DC POWER SUPPLY หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, อุปกรณไฟฟ้า, แบตตเอรี่, ออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมชุดซอฟแวร์, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์ประหยัดไฟ, แก้ปัญหาไฟตกไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เทคโนโลยีประหยัดงานไฟฟ้า, ใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ถูกกฏหมาย ถูกหลักวิศวกรรม

รับเหมางานระบบไฟฟ้า,Network,ไฟเบอร์ จำหน่าย/ซ่อม UPS, Battery T. 08-1595-377

รับสั่งผลิต Stabilizer, Transformer, DC Power Supply, UPS, ป้องกันปัญหาไฟฟ้า ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันไม่ให้เครื่องจักร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมือแพทย์เสียหาย

PLP Thailand ให้บริการตลาดระบบส่งกำลังการจ่ายไฟฟ้าสถานีย่อยการสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์การครอบคลุมตลาดของ PLP Thailand ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็น บริษัท ในเครือของ Preformed Line Products Co.

ผู้ผลิตและจำหน่าย UPS, STABILIZER, SOLAR CELL, INVERTER, GENNERATOR, EMERGENCY LIGHT BATTERY CHARGER DELTECH POWER LINKMOST ECONOMY

ออกแบบ จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม