ประเภทธุรกิจ

นำเข้าส่งออก มอเตอร์เกียร์ Force

เกียร์

ผลิตและส่งออกเกียร์รถยนต์

รับจ้างทำเกียร์มอเตอร์ ปั๊มโลหะ

จำหน่ายมอเตอร์เกียร์

เกียร์ทด มอเตอร์ มู่เลย์ปรับรอบ คลับเบรค

ผู้ผลิตเกียร์อัตโนมัติ ย่านพานทอง ผู้ผลิตเกียร์อัตโนมัติแบบปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่อง เราเป็นรายแรกในประเทศไทย จาโตโค เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียวที่มีการผลิตเกียร์ซีวีทีแบบครบวงจร และบริษัทเราได้รับการบันทึกว่ามีสัดส่วนการผลิตเกียร์ซีวีทีมากที่สุดในโลก

ผลิตเกียร์เครื่องยนต์

เกียร์