ประเภทธุรกิจ

เกียร์

ผลิตและส่งออกเกียร์รถยนต์

นำเข้าส่งออก มอเตอร์เกียร์ Force

รับจ้างทำเกียร์มอเตอร์ ปั๊มโลหะ

จำหน่ายมอเตอร์เกียร์

ผลิตเกียร์เครื่องยนต์

เกียร์

เกียร์

ผลิตเกียร์มอเตอร์