ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับถนอมอาหารและเครื่องดื่ม

จำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับถนอมอาหารและเครื่องดื่ม

จำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับถนอมอาหารและเครื่องดื่ม

จำหน่ายเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับถนอมอาหารและเครื่องดื่ม

ตัวแทนจำหน่ายโอโซนภายในประเทศ ส่งออกซากกล้วยไม้

ไซโรอบพืช

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน

ผลิตเครื่องโอโซน