ประเภทธุรกิจ

      ขายเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ (dc, ac) เครื่องเชื่อมทิก เครื่องเชื่อมมิก (mig/mag) ตู้เชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมซีโอทู (co2) ตู้เชื่อมอาร์กอน ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (inverter welding machine) ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว

ผู้จำหน่ายก๊าซทางการแพทย์ และ ก๊าซอุตสาหกรรม

จำหน่ายก๊าซอ๊อกซิเจน, ก๊าซอาร์กอน, ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์, ก๊าซอะเซธีลีน, อุปกรณ์และท่อบรรจุก๊าซ

จำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอ๊อกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับออกซิเจน

อุปกรณ์อ๊อกซิเย่น เครื่องเชื่อมอ๊อกซิเย่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ลมอ๊อกซิเย่น แก๊สอาร์กอน เอซติลิน อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอ๊อกซิเจน