ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายถังก๊าซ ออกซิเจน (o2) อาร์กอน (ar) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (co2) ก๊าซไนโตรเจน (n2) อะเซทิลีน (ac) ฮีเลียม (he) ไฮโดรเจน (h2) ก๊าซบริสุทธิ์ hp uhp ก๊าซผสม ส่งก๊าซ ย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง พนัสนิคม นิคมบ้านบึง ศรีราชา บางละมะง เมืองชลบุรี     ขายเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะ

สั่งก๊าซ ติดต่อ อิศราออกซิเจน ราชบุรี โทร 081-857-4940, 081-880-8602, 086-338-3186, 086-988-7789 จำหน่าย บริการจัดส่งถังบรรจุก๊าซ ประกอบด้วย ก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซอุตสาหกรรมหรือบางท่านเรียกว่า แก๊สอุตสาหกรรม รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่างเชื่อมตัดโลหะ ก๊าซชนิดต่างๆ รองรับการใช้งานสำหรับโรงพยาบาล

จำหน่ายก๊าซอ๊อกซิเจน, ก๊าซอาร์กอน, ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์, ก๊าซอะเซธีลีน, อุปกรณ์และท่อบรรจุก๊าซ

จำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอ๊อกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับออกซิเจน

อุปกรณ์อ๊อกซิเย่น เครื่องเชื่อมอ๊อกซิเย่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ลมอ๊อกซิเย่น แก๊สอาร์กอน เอซติลิน อุปกรณ์เชื่อมทุกชนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอ๊อกซิเจน