ประเภทธุรกิจ

uais - universal automatic identification systemเพื่อแจ้งข้อมูลและตำบลที่ของตัวเองให้กับอุปกรณ์ ais อื่นๆที่ติดอยู่กับเรือหรือสถานีชายฝั่งใกล้เคียงระบบ ais จำหน่ายอุปกรณ์นำทาง เครื่อง gps เรือ garmin โซนาร์สแกน ซาวเดอร์ ภาพถ่ายของสิ่งที่ผ่านใต้เรือของคุณ จำหน่ายอุปกรณ์นำทาง สำหรับเรือเดินทะเล

ศูนย์รวมเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทางบก - ทะเล จำหน่ายและรับซ่อมเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องช่วยในการเดินเรือทุกชนิด อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยประจำเรือ เครื่องมือถือท้ายระบบไฮโดรลิก เครื่องมือสำรวจทางทะเล

จัดจำหน่ายสินค้าพร้อมด้วยบริการ เครื่องหาสัญญาณดาวเทียม นำทางเดินเรือดาวเทียม GPS ซาวเดอร์ โซนาร์ เรดาร์ เข็มทิศไจโรระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียม Inmarsat ระบบ GMDSS ระบบ ECDIS วิทยุสื่อสาร AUTOPILOT

ศูนย์รวมเครื่องมือสื่อสารเดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเรือประมง เรือลากจูง เรือขนส่ง ได้แก่ เรดาร์ โซน่า ซาวเดอร์ ดาวเทียม โทรศัพท์ดาวเทียม หม้อแปลง วิทยุมดดำ วิทยุใหญ่ บริการครบวงจร รวดเร็ว ถึงที่ ซื่อตรงด้วยอะไหล่แท้ครบ 100% พร้อมบริการซ่อมเครื่องมือสื่อสารทาง อิเล็คโทรนิคทางทะเลทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า