ประเภทธุรกิจ

อะไหล่ ถ่าน สายนาฬิกา เครื่องมือ และ อุปกรณ์ซ่อมนาฬิกา

ผลิตสายนาฬิกา อุปกรณ์และส่วนควบคุมสินค้า

ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา สายนาฬิกา ข้อพับแว่นตา

ผลิตและจำหน่ายสายนาฬิกา

ผลิตอะไหล่ เครื่องประดับชิ้นเล็ก เช่น ชิ้นส่วนนาฬิการ ต่างหู

พลาสติก รับออเดอร์ ส่งออก

จำหน่ายนาฬิกา

จำหน่ายสายนาฬิกา