ประเภทธุรกิจ

แมงกระพรุนดองเค็ม, หอยขาว, เกลือเม็ด, แมงกระพรุนแปรรูป

ใบชา ผลไม้ดอง ผลไม้อบแห้ง

ผู้ผลิตและจำหน่ายผักกาดดองและของดองในกลุ่มเดียวกัน รวมถึงอาหารแปรรูปอื่นๆ เช่น ขิงดอง, กระเทียมดอง, บ๊วยดอง, มะนาวดอง, ปลากระป๋อง

อาหารดอง กานำฉ่าย, ขิงเต้าเจี้ยว, ผักกาดดอง 3 รส ผักดองยำ, มะม่วงดองรสน้ำผึ้ง ไฉ่โป้วหวาน, มะนาวดอง, ขิง 3 รส บ๊วยเค็ม, ตังฉ่าย, ผักเปรียวปรุงรส

อาหารดอง

ผลิตผัดกาดดอง

ผลิตและส่งออกเกี่ยวกับขิงสด ขิงดอง ในประเทศ

อาหารดองเย็น-ขิงดอง

อาหารดอง ผักดอง กระเทียมดอง

จำหน่ายอาหารดอง