ประเภทธุรกิจ

ห้องปฎิบัติการทดสอบเอกชน ห้องแล็บวิเคราะห์ รับทดสอบน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำเสีย, กากตะกอน, ดิน, สิ่งแวดล้อม, อาหาร, ฉลากโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 จาก ส.ม.อ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริการด้านการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ สินค้า เช่น สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์ ตามข้อกำหนด WEEE/ROHS เป็นต้น บริการด้านการรับรองระบบ เช่น ISO 14001, TS16949, HACCP/GMP. Non-GMO, AS9100, TL9000, OHSAS 18000, SA 8000 และการฝึกอบรม เป็นต้น

บริการด้านการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ สินค้า เช่น สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์ ตามข้อกำหนด WEEE/ROHS เป็นต้น บริการด้านการรับรองระบบ เช่น ISO 14001, TS16949, HACCP/GMP. Non-GMO, AS9100, TL9000, OHSAS 18000, SA 8000 และการฝึกอบรม เป็นต้น

Lab สำหรับวิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์

งานบริการด้านตรวจสอบรับวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ, อาหาร, แร่ธาตุ

บริการวิเคราะห์ความสะอาด ชิ้นงานอุตสาหกรรม กลุ่มอิเล็คทรอนิคส์, โลหะหนัก, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, วิเคราะห์คุณภาพอากาศในห้องคลีนรูม ไดออกซิน, เซมิคอนดักเตอร์, อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหาร มีสาขาทั่วโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ในประเทศไทยดำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 2

รับวิเคราะห์อาหารกระป๋อง, อาหารสำเร็จรูป

รับจ้างออกแบบ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ห้องเรียน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์