ประเภทธุรกิจ

ณิชาโยคะ (Nicha Yoga) เป็นโยคะสตูดิโอสมบูรณ์แบบที่สุดของนนทบุรี เรามีการสอน โยคะในสไตส์ที่หลากหลาย เพื่อจะให้สมาชิกได้เลือกที่จะฝึก ในสไตส์ที่ตัวเองชอบ แต่จุดมุ่งหมายก็ยังคงเน้นการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของร่างกายและจิตใจ บรรยากาศของณิชาโยคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เพราะเราอยากจะเห็น

สอนโยคะเพื่อสุขภาพ

สอนโยคะ

สอนนวดโยคะและบริการนวดโยคะ

สอนโยคะ

โยคะ,พิลาทีส สอน โยค โยคะร้อน บีกริมโยคะ โดยคุณจี้ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ สอนทุกสาขา อาทิตย์ละ 1 วันของแต่ละสาขา

โยคะ,พิลาทีส สอน โยค โยคะร้อน บีกริมโยคะ โดยคุณจี้ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ สอนทุกสาขา อาทิตย์ละ 1 วันของแต่ละสาขา