ประเภทธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การสร้างความมั่นใจแบบมืออาชีพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริการเเป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผู้นำระดับกลางถึงระดับสูง พัฒนาองค์กร ด้วยแพลตฟอร์ม OMG โค้ชชิ่งออนดีมานด์รายแรกของประเทศไทย ด้วยหลักการ Your practice วิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ได้ดีกับองค์กรให้ก้าวทันดิจิทัล ด้วยหลักสูตร Coaching in Transition พัฒนาตนเองผ่านโค้ชแบบตัวต่อตัวได้ทุกที่ทุกเวลา

เปิดสอนบุคคลิกภาพ เช่น การพูด,การวางตัว, การฝึกไหว้, ฝึกยิ้ม, ฝึกยืน, การพัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดสอนเรียนเต้น เช่น Ballet, Modern Jazz, B-Boy, Ballroom Dance, K-POP, Acting ,Sexy Dance, การเต้นแบบอินเดีย, ระบำหน้าท้อง

พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักทางจิตวิทยา

ศูนย์ฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะและจัดฝึกอบรมทั่วไป

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ, ที่ปรึกษาการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์, ให้คำปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฝึกอบรมเพื่ออาชีพแอร์โฮสเตส

โรงเรียนสอนเดินแบบและ การสอนและอบรมทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ หลักสูตรพัฒนาบุคคลิกภาพ การแต่ง กาย การพูดในที่ชุมชน, มารยาทสังคม, การแต่งหน้า และหลักสูตรเสริมสร้างความ มั่นใจ อาทิ การเดินแบบ, การแสดง, การ ร้องเพลง, เต้นแจ๊ส, รำไทย, และเทควันโด