ประเภทธุรกิจ

ปูหญ้าโดยช่างปูหญ้าจริงมืออาชีพ จำหน่ายพันธุ์หญ้าทุกชนิด หญ้าสดๆ ส่งหญ้าโดยตรงจากไร่หญ้าถึงสนามหญ้า รับฟื้นฟูสนามเล่นฟุตบอล ทำการออกซิเจนให้กับหญ้าสนามฟุตบอล-หญ้าสนามพัตกอล์ฟ รับทำระบบให้น้ำสนามหญ้า ระบบรถน้ำอัตโนมัติสนามฟุตบอล-ลานสนามหญ้าอเนกประสงค์-สวนสาธารณะ-สวนไม้ดอกไม้ใบ บริการทำสัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาสนามฟุตบอลให้น้ำตัดหญ้า