ประเภทธุรกิจ

ณัฏฐวรรณ บริบาล ทำการคัดเลือกบุคลากรผู้มีใจรักงานพยาบาล ฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นตามหลักพยาบาลศาสตร์ อบรมมารยาทและความมีวินัย เตรียมความพร้อม เพื่อจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน แบบเช้าไป-เย็นกลับ และพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล บริการส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

 ดูแลผู้ป่วยในช่วงพักฟื้นที่บ้านที่ยังช่วยตนเองไม่ได้รายวัน-รายเดือน ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การดูแลกิจวัตรประจำวัน ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ครอบคลุมเบื้องต้น ดังนี้  

พักฟื้น กายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย เฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปอดแฟบ ป้องกันโรคซึมเศร้า การพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องให้ออกซิเจน   อัตราค่าบริการ

- จัดวางระบบบริการการจัดการควบคุมเวชภัณฑ์ยาให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มการจ่ายเวชภัณฑ์ตามที่บริษัทหรือองค์กร ได้กำหนด - วางแผนการดำเนินการและจัดกิจกรรมด้านการพยาบาลรักษาสุขภาพ การรวบรวมสถิติ - ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยต่างๆและสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้ปฏิบติจริงและนำไปใช้ได้จริง

พยาบาลเฝ้าไข้, พนักงานดูแลผู้สูงอายุ, ดูแลผู้ป่วย, พี่เลี้ยงเด็ก, เด็กอ่อน-สถานรับเลี้ยง ดูแลผู้ป่วย คนชรา จัดส่งตามบ้าน และ โรงพยาบาล มีบ้านพักผู้สูงอายุ ที่พักพร้อมอาหาร รับดูแลผู้ป่วยรายวัน,ศูนย์พยาบาลพิเศษ และสถานพยาบาล รับบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์.

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ ประจำหน่วยงาน พยาบาลประจำโรงงาน พยาบาลประองค์กร จัดส่งพยาบาลตามสถานประกอบการบริการด้วยใจเป็นกันเอง สนใจติดต่อ 081-844-3327 (คุณรุ่ง ตลอด24ชม.)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, แผลกดทับ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด , ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ, ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง และ กายภาพบำบัด โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ และ มีหัวใจบริการ ด้วยความเข้าใจ อบอุ่น ต่อญาติและผู้สูงอายุ บรรยากาศอบอุ่น ร่มรื่น

บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ อาทิเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต, ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหาร (Nasogastric tube หรือ NG tube) ดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้สายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นหลัง ผ่าตัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก ผ่าตัดสมองและผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ดูดเสมหะ

บริการสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราเอกชน พี่เลี้ยงดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง พยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ รับดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ พร้อมบริการฟื้นฟูจิตใจและสมรรถภาพของร่างกาย สถานที่สะอาดในพักห้องปรับอากาศ

บริษัทจัดส่งแม่บ้าน บริการจัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ดูแลคนชรา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรัก และเด็กเล็ก ศูนย์พยาบาลดวงแก้ว เนอร์สเซอรี่ พร้อมดูแลคนที่คุณรัก นอกจาก นี้เรายังมีบริการจัดส่งแม่บ้านไปทำความสะอาด หรืองานซักล้าง ดูแลบ้าน อาคารสำนักงาน แม่บ้านโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ