ประเภทธุรกิจ

ให้บริการด้านวิศวกรรม งานทดสอบเสาเข็มต่างๆ งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน งานทดสอบการรับน้ำหนักของอาคาร เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี สามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ พร้อมให้คำแนะนำ

รับเหมาทำถนน

รับเหมางานด้านโยธา

ทดสอบดิน คอนกรีต เจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม

ทดสอบดิน คอนกรีต เจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม

บริการเจาะสำรวจดิน, ออกแบบฐานราก ของอาคาร

วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

รับเหมาทำถนน

บริการเจาะสำรวจดิน, ออกแบบฐานราก ของอาคาร, สะพาน, ถนน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกแบบฐานราก

รับทดสอบเสาเข็ม-ทดสอบดิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา วิศวกรโยธา

Sorry, we can't find วิศวกรโยธา in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.