ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและในการจัดเก็บ รวมไปถึงเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริมต่างๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม การจัดการงานรูปแบบต่างๆ ขายส่งสายรัดรถบรรทุก สายรัดก๊อกแก๊ก สเตย์ยก สเตย์รัด สายรัดรถอ้อย สายรัดหัวเร่ง

งานออกแบบและศึกษาด้านวิศวกรรม ขนส่ง ออกแบบ-เขียนแบบ สนามบิน

จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ปุน หิน ทราย และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด บริการจัดส่งรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านขนส่ง และการจราจร

ที่ปรึกษาด้านการจักการคลังสินค้า โลจิสติกส์