บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเซีย จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105553092531

หมวดหมู่ : วิศวกรการขนส่ง

ที่อยู่
59/226 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งและในการจัดเก็บ รวมไปถึงเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริมต่างๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม การจัดการงานรูปแบบต่างๆ ขายส่งสายรัดรถบรรทุก สายรัดก๊อกแก๊ก สเตย์ยก สเตย์รัด สายรัดรถอ้อย สายรัดหัวเร่ง