ประเภทธุรกิจ

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์,ให้บริการเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาดให้กับบริษัทต่างๆ

PP and IMC Consultant Agency : บริษัทประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด บริการประชาสัมพันธ์และทำสื่อสารการตลาด

ที่ปรึกษาทางการตลาดให้บริการจัดการกิจกรรมทางการตลาด และจัดงานอีเว้นท์ เพื่อส่งเสริมการตลาด โปรโมทสินค้าและบริการของลูกค้า เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ production ทั้งในส่วนของ images และ VDO ให้กับโรงแรมต่างๆทั่วประเทศและทำ marketing ผ่าน online channels ต่างๆเพื่อโปรโมทโรงแรม

ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือในห้องแล็บ น้ำยาวิเคราะห์โรค ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ราคาถูก สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ที่ปรึกษาและให้บริการวัดผลให้คำแนะนำปรับปรุงด้าน big data solutions and data analytics services, GDPR Audit, SEO Audit สำหรับองค์กรให้ตอบโจทย์การทำ digital marketing อย่างชาญฉลาดทันเหตุการณ์และสร้างประโยชน์ให้กับองค์ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย เรามีสำนักงานในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

ส่งเสริมการตลาด