ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอิฐบล็อค

จำหน่ายอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา