ประเภทธุรกิจ

รับงานซีลติดตั้งใหม่, แก้งานไม่ได้มาตรฐานและ -  สายไฟฟ้า โคมไฟ  เบรคเกอร์ มอเตอร์ ตู้คอนโทรล  รางไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ใช้ข้อมูลเดิมที่เคยส่งให้

นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท อุปกรณ์ส่งกำลัง เครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ส่งกำลัง เกียร์ มอเตอร์ มิเตอร์ 

ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า

ผลิตตัว IC ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในโรงงาน

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์