ประเภทธุรกิจ

;           ขายส่ง ลวดซีล ลวดเกลียวร้อยซีล ลวดพันประปา ลวดเหล็กสังกะสีตีเกลียว ลวดทองแดงตีเกลียว ลวดมัด ลวดเอ็น ลวดตีเกลียว (lead seals wire, spiral type galvanized or copper lead sealing wire)       ขายส่ง ตะกั่วตีตรา ซีลตะกั่ว

the Grosby group inc., BRIDON Endurance, BRIDON BLUE STRAND, Modulift Modular Spreader System, Dynamica Rope SK 75

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม