ประเภทธุรกิจ

;08-1554-4383, 0-2716-2862, 0-2311-3634                     ขายส่ง ลวดซีล ลวดเกลียวร้อยซีล ลวดพันประปา ลวดเหล็กสังกะสีตีเกลียว ลวดทองแดงตีเกลียว ลวดมัด ลวดเอ็น ลวดตีเกลียว (lead seals wire, spiral type galvanized or copper

the Grosby group inc., BRIDON Endurance, BRIDON BLUE STRAND, Modulift Modular Spreader System, Dynamica Rope SK 75

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม