ประเภทธุรกิจ

บริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์,ซ่อมและรับประกอบคอมพิวเตอร์,ปริ้นงาน สี ขาว ดำ

บริการอินเตอร์เน็ต

บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่,รับซ่อมคอมพิวเตอร์

ร้านเกมส์

ร้านอินเตอร์เน็ต

ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และบริการถ่ายเอกสาร

ส่งออกโทรศัพท์

ส่งออกโทรศัพท์

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์

อินเตอร์เน็ต