ประเภทธุรกิจ

สถาบันสอนการแสดง-สอนขับร้อง-สอนเต้น-สอนเดินแบบ-สอนการพูด(พิธีกร)-สอนเขียนบท ระดับมาตรฐาน มีบริการให้เช่าห้องในการทำกิจกรรมต่างๆ

สอนการแสดง, เต้น, ร้องเพลง, พิธีกร,ดูแลนักแสดง, ผลิตละคร,จัดกิจกรรม

ประกอบกิจการนักแสดง

บริษัทในเครือ กันตนา กรุ๊ป จก บริษัท (มหาชน) เป็นโรงเรียนสอนการแสดง

โรงเรียนสอนการแสดงเด็กและโมเดลลิ่ง ของ โก๊ะตี๋ อารามบอย

บริการเสื้อผ้า, หน้า, ผม, ครบวงจร, รับสอนการแสดงทุกชนิดและงานด้านบันเทิง อีเว้นท์

สอนการแสดง

บริการสอนการแสดง การร้องเพลง การเต้นรำ ภาษา

"ดารา,คนดัง สถาบันสอนการแสดง ของ กบ สุวนันท์ คงยิ่ง โดยชั้นเรียนจะแบ่งตามช่วงอายุ โดยพิจารณาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ ของผู้เรียนประกอบ ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก (4-6 ปี) กลุ่มเด็กโต (7 ปีขึ้นไป) กลุ่มวัยรุ่น (13 ปีขึ้นไป) กลุ่มผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป)"