ประเภทธุรกิจ

รับออกแบบห้องคลีนรูม

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รับสร้างห้องคลีนรูม cleanroom ออกแบบห้องคลีนรูมทั้งระบบ  ติดตั้งห้องคลีนรูม ห้องสะอาด  ในอุตสาหกรรมผลิตยา ห้องคลีนรูมงานอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคลีนรูมงานอาหารและเครื่องดืม ห้องแลป ห้องปลอดเชื้อ ผลิตห้อง cleanroom และติดตั้งระบบห้อง cleanroom  

รับทำห้องคลีนรูม วัดระดับปริมาณฝุ่น รับเหมาวางระบบภายในอาคาร เช่น น้ำ ประปา แอร์

รับติดตั้งห้องปลอดเชื้อ

รับทำห้องคลีนรูม วัดระดับปริมาณฝุ่น รับเหมาวางระบบภายในอาคาร เช่น น้ำ ประปา แอร์

รับเหมาก่อสร้างทำห้องคลีนรูม

รับออบแบบโครงสร้าง ออกแบบห้องคลีนรูม ห้องสะอาด

รับออกแบบและติดตั้งห้อง คลีนรูม พร้อมจำหน่าย ประตูห้องคลีนรูมแผ่นไอโซวอลล์ อุปกรณ์ ติดตั้ง ห้องคลีนรูมครบวงจร

คลีนรูม, ห้องคลีนรูม, ห้องสะอาด, ระบบปรับอากาศ clean room, cleanroom, clean booth, air shower, pass box, air shower, sandwich panel, ผนัง, พื้น, esdfloor, epoxy floor, filter, hvac, conductive