ประเภทธุรกิจ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เครื่องสำรองไฟ

ออกแบบและรับเหมางานระบบไฟฟ้า แอร์ คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค

ขายอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและจัดส่งทั่วประเทศ

เครื่องสำรองไฟฟ้า