ประเภทธุรกิจ

EZY Parking คือระบบการชำระเงินค่าที่จอดรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, ระบบ QR Code รวมถึงการชำระผ่านระบบ e-wallet ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบสถานะของการจอดรถของคุณได้ทุกที่ตลอดเวลา จึงหมดกังวลและยุ่งยากที่ต้องรวบรวมใบเสร็จ หาจุดประทับตรา

EZY Parking คือระบบการชำระเงินค่าที่จอดรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, ระบบ QR Code รวมถึงการชำระผ่านระบบ e-wallet ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบสถานะของการจอดรถของคุณได้ทุกที่ตลอดเวลา จึงหมดกังวลและยุ่งยากที่ต้องรวบรวมใบเสร็จ หาจุดประทับตรา

รับจ้างบริหารจัดการที่จอดรถ, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, และเก็บเงินค่าจอดรถ ให้กับหน่วยราชการ เอกชน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด

ติดตั้งระบบลานจอดรถ ไม้กั้นอัตโนมัติ ระบบฟู๊ดคอร์ด ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

บริการระบบจอดรถและอุปกรณ์, เครื่องอ่านบัตร, ระบบเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกอาคาร, ระบบความปลอดภัยวงจรปิด

บริการระบบที่จอดรถ