ประเภทธุรกิจ

ซื้อ-ขายน้ำยางพาราสด ผลิตน้ำยางข้น 60% ผลิต-ขาย หางยาง (สกัด) ซื้อ-ขาย ยางแผ่น สกิมเครฟ สกิมบล็อก

ผลิต-จำหน่าย-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ยางพารา

รับซื้อขายส่ง ไม้ยางพารา อบแห้ง

ยางพารา

รับซื้อน้ำยาง

โรงงานไม้ยางพารา

โรงงานไม้ยางพารา

แปรรูปไม้ยางพารา

ยางพารา

รับซื้อและส่งออกยางพารา