ประเภทธุรกิจ

รับถ่ายภาพยนต์โฆษณา

บริการฉายหนังกลางแปลง

บริการฉายภาพยนต์กลางแปลง

นำเข้าและจำหน่ายฟิลม์ภาพยนตร์

จำหน่ายฟิลม์ ภาพยนตร์ วีดีโอ

บริการฉายหนังกลางแปลง ให้เช่าอุปกรณ์ดนตรี เวที และบริการรถแห่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริการฉายหนังกลางแปลง

ฉายหนังกลางแปลงทั่วประเทศ

บริการฉายหนังกลางแปลง

บริการรับฉายหนังตามงานต่างๆ