ประเภทธุรกิจ

งานรับทำหินขัด ทรายล้าง กรวดล้าง และหินล้างพื้นมหวิทยาลัย งานรับทำหินขัด ทรายล้าง กรวดล้าง และหินล้างพื้นหน่วยงานราชการ(สถานราชการ) งานรับทำหินขัด ทรายล้าง กรวดล้าง และหินล้างพื้นรีสอร์ท รับงานเทอร์ราสโซ่ งานผนัง งานเสา งานบันได งานเคาน์เตอร์หรืองานตามแบบทั่วกรุงเทพและเขตปริมณพล ผลงานรับประกันโดยช่างที่มีประสบการณ์นานกว่า10

หินขัด หินล้าง ทรายขัด ทรายล้าง ขัดหินอ่อน หินขัดมวลละเอียด หินขัดกัดกรด terrazzo