ประเภทธุรกิจ

อาคารพาณิชย์ โรงงานสำเร็จรูป และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ   ผนังพรีคาสท์ precast wall พื้นพรีคาสท์ precast slab คานพรีคาสท์ precast beam บันไดพรีคาสท์ precast stair งานสั่งทำพรีคาสท์รูปแบบอื่นๆ made to order for other precast elements     บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์พรีคาสท์คอนกรีต