ประเภทธุรกิจ

รับฝึกสุนัข ร่มเกล้า Charmar cafe & Dog services เน้นสอนเทคนิคฝึกคนให้เป็นผู้นำอย่างถูกวิธี โดยไม่ใช้การบังคับสุนัข โดยครูฝึกดูแลอย่างใกล้ชิด คอร์สฝึกสุนัข ชามา เหมาะสำหรับเจ้าของสุนัข ดังนี้        📌 เจ้าของที่มีความต้องการฝึกสุนัขด้วยตนเอง และเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องในระยะยาว

รับฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์ด้วยหลากหลายภาษา และรับฝากสุนัขด้วยห้องพักหลากหลายแบบในจังหวัดภูเก็ตDog Training for every Breed in many Language / Dog Hotel with many style of rooms Dog Show Breeding Puppies for sale

ครูโหน่ง K9 เป็นครูฝึกสุนัขที่มีประสบการณ์ในการฝึกและปรับพฤติกรรม กว่า 10 ปี

รับฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์ เน้นมุ่งฝึกไปที่การปรับพฤติกรรมสุนัขเพื่อการอยู่ร่วมกันของเจ้าของ และสุนัขอย่างมีความสุข โดยครูฝึกชาวญี่ปุ่น

รับฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นทุกสายพันธุ์ ปรึกษาได้ทุกเมื่อ

รับฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์

บริการฝึกสุนัขทุกสายพันธ์

รับฝึกสุนัขที่โรงเรียนและบ้าน รับฝึกทุกสายพันธุ์ ให้คำปรึกษาฟรี

ฝึกสุนัข เคไนน์ ฝึกสุนัข ฝึกหมา ฝึกหมา เคไนน์ ฝึกสุนัขตำรวจ เคไนน์ รับฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ มีสัตว์แพทย์บริการ 24 ชั่วโมง บริการปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข และการเลี้ยงดูฟรี,ครูฝึกจากสุนัขตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมจากสุนัข, การฝึกสุนัขขั้นต้น, แก้ไขพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ ท่าเดินเชิด

โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ ก่อตั้งโดยมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยจะเปิดรับผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขและมีจิตใจอยากจะช่วยเหลือสังคมเข้าเป็นสมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,สถานที่ฝึก : สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,เวลาฝึก : ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.